Dette link fører frem til en side, hvorfra nyhedsbrevet også kan læses:
http://nysted2.nysted.dk/Nyhedsbreve/2019/2019-02-06/Nyhed_2019-02-06.htm

Nyhedsbrevet....
om Nysted og omegn 6. februar 2019
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk

NB. Nyhedsbrevet er skrevet med skrifttypen Trebuchet, og vil muligvis fremtræde forkert, hvis den skrifttype ikke findes på din computer.

Årsmøde og kontingent
Vi håber, at du/I stadig vil støtte NOF. Vi er mange, som på frivillig basis gør et stort arbejde for Nysted og Omegn, og du/I kan følge arbejdet via vores referater og nyhedsbreve på nysted.dk

Nysted er ”en lille brik” i en stor kommune, og for at stå stærkt overfor kommunen, er det vigtigt med god medlemsopbakning. Vi håber derfor, at du vil forny dit medlemskab med indbetaling af kontingent for året 2019 inden den 01.-03.-2019.

Kontingentet udgør 100 kr. for private og 200 kr. for foreninger. Kontingent bedes indbetalt på foreningens bankkonto reg. nr. 0712 konto nr. 8972 599 507

Der afholdes generalforsamling for foreningens medlemmer tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 i Sejlklubbens lokaler på Strandvejen. Dagsorden i følge vedtægter-ne. Mere herom senere, ligesom generalforsamlingen vil blive annonceret i Sakskøbing Avis.

Hvis man ikke er medlem kan man melde sig ind her.
 

Hvad skal der ske med rådhuset?
Kommunen har bedt en række foreninger om at danne en forening for Nysted Rådhus med ansvar for driften af rådhuset som et borgerhus i lighed med situationen i Stubbekøbing. Der disponerer foreningen Stubbekøbing Rådhus over ca. halvdelen af rådhuset der til foreningsformål. Den anden halvdel anvendes af kommunen.

Et sådant møde har nu været afholdt, men det fremgik på mødet, at der ikke var en afklaring af, hvor store dele af rådhuset, som en "Foreningen Nysted Rådhus" ville kunne rådede over.

Det blev derfor konkluderet, at deltagerne ikke ønskede at etablere en Forening Nysted Rådhus, før kommunen kunne oplyse, hvilke lokaler foreningen kunne råde over.
 
Billedresultat for Nysted rådhus

Trygheds-ambassadør
Politiet har lagt sig i selen for at genskabe en form for lokalpoliti. det sker bl.a. ved  at samarbejde med lokale borgerorganisationer. I Nysted og omegn drejer det sig om NOF, Kettinge Bylav og Øster Ulslev Borgerforening.

I Sydsjallands og Lolland-Falsters Politikreds sker det f.eks. ved at udsende en mobil politistation (i Nysted d. 9. april), ved at udnævne lokale trygheds-ambassadører og ved at udgive en publikation "DIAlogen".

I Nysted-området er det Mads Bergholz, man kan henvende sig til. Hvem det er i Kettinge og Øster Ulslev vides ikke.
 

Cykelløb - igen
D. 22. og 23. juni bliver der afholdt U23 DM i cykling på strækninger mellem Sakskøbing og Nysted. Det er da rart at cykelfolket er blevet lige så forelsket i vores egn, som vi selv er?

I den forbindelse bliver der forskellige vejspærringer i området. Den ene dag i området ved St. Musse og den næste i og omkring Nysted.

Læs mere her
 

En cykelrytter kan også finde på at trøstespise« | Information
I gamle dage ..
for ca. 50 år siden tog udviklingen pludselig fart i Nysted og omegn. Optimisme, arbejdspladser, nye veje og parcelhuse i mængder. På ganske få år kom Nysted til at fylde ca. dobbelt så meget, som den gjorde før 1900.

Se en en billedserie fra den glade tid på lokalarkivets netsted.
 

Kalenderen

Det er en god ide at læse i kalenderen på Nysted.dk. Her kan man se, hvad der i øjeblikket er noteret for det næste stykke tid.

Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet