Dette link fører frem til en side, hvorfra nyhedsbrevet også kan læses: http://www.nysted.dk/NOF.htm

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn 1. april 2017
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk

NB. Nyhedsbrevet er skrevet med skrifttypen Trebuchet, og vil muligvis fremtræde forkert, hvis den skrifttype ikke findes på din computer

Sig ikke, at der ikke sker noget i Nysted og omegn. Vi har lige udsendt ét nyhedsbrev, og nu foreligger der minsandten en række mere eller mindre nye historier, der kalder på udsendelse af et nyt!
 
 

Hemmelig tunnel
Der har i mange år gået rygter om en hemmelig tunnel mellem Ålholm slot og Kalveholm også kaldet Grevindens ø. Denne tunnel er aldrig blevet endelig lokaliseret, men i marts 2017 fandt man i forbindelse med kloakeringsarbejde på slottet noget særdeles interessant.

Et lokalt entreprenørfirma gravede nye rør ned og her stødte man på tunnellen. Den er lavet af kampesten i siderne og med et hvælvet tag af mursten. Tunnellen var stoppet til i enderne med forskellige murbrokker og andet affald.

Arkæologer fra Museum Lolland-Falster blev straks tilkaldt og de konstaterede hurtigt at der er tale om en tunnel fra 1500-tallet eller måske endnu ældre. Og sandsynligvis har tunnelen altså fungeret som hemmelig gang fra slottet til Kalveholm.

De seneste arkæologiske undersøgelser på Aalholm fandt sted i 1943 og disse blev ledet af museumsinspektør Aage Roussell fra Nationalmuseet. Man afdækkede resterne af et teglstensbygget tårn, som antages at have været porttårnet.

Denne gang har Ulrik Daniel Graversen fra Museum Lolland-Falster været i gang omkring slottet i en god måneds tid, og nu er selve grave-arbejdet slut. Ejerne af Aalholm slot er overraskede over fundet og påtænker at fremvise tunnellen for offentligheden.
 

Nysted Kirke
har til gengæld alvorlige problemer. Som det måske er bekendt, er spiret skævt, idet det hælder mod sydvest.

Løbende kontrolmålinger har vist, at hældningen ikke har ændret sig de seneste mange år, så der er ikke fare for en forværring af situationen. Desværre er der konstateret andre fejl, idet spirets kobbertækning er i dårlig stand, og der er problemer med indtrængende vand, der på sigt nedbryder spirets træværk.

Derfor overvejer man nu at fjerne spiret helt og erstatte det med en udsigtsplatform.

Læs mere her
 

Runestenen i Bregninge
Igennem knap 2 år har NOF arbejdet på at få opstillet en kopi af en runesten, der tilbage i 1657 skammeligt blev fjernet fra kirkegården, og som nu står på Nationalmuseet.

Projektet er godt på vej til at lykkes, og en kopi vil blive opsat i denne forsommer.

Læs hele historien her
 

Hundeskov!
Det er tilsyneladende lykkedes at få skabt et område hvor egnens folk kan lade deres hunde færdes frit og uden snor. Det drejer sig om et kommunalt ejet område syd for sportshallen ved Nysted Skole. 

NOF har tilbudt at betale for indhegning af det valgte område.
 

Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet