Dette link fører frem til en side, hvorfra nyhedsbrevet også kan læses: http://www.nysted.dk/NOF.htm

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn oktober - 2016
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk

NB. Nyhedsbrevet er skrevet med skrifttypen Trebuchet, og vil muligvis fremtræde forkert, hvis den skrifttype ikke findes på din computer

Ren by
Kom og vær med til ”Ren By” fælles aktivitet, hvor vi hjælper hinanden og naboen, som måske ikke magter opgaven som består i:
Renholdelse af fortove og grønne områder, samt fjernelse af ukrudt.

Vi mødes med kost, skovl, spand og lugejern samt godt humør og håber på fint vejr og mange deltagere lørdag den 5. november 2016 kl. 08.00 ved Nysted gamle Rådhus.

Nysted og Omegns Fællesråd/NOF vil være vært. Vi starter med morgenkaffe og rundstykker kl. 08.00 og slutter ca. kl. 12 med lidt sandwich og en tår til halsen i Rådhusets mødelokale.

Læs mere her
 

 

Guldborgsunds naturpolitik
KommunensTeknik- & Miljøudvalg har lavet et udkast til ny naturpolitik. Udvalget beskriver sine ambitioner som at:
  • Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur
  • Bevare, udvikle og pleje natur og landskab samt genskabe levesteder for dyr og planter
  • Give bedre mulighed for, at naturen kan benyttes som et læringsrum for børn og unge
  • Udvikle nye metoder og processer for samskabelse med borgere og lokale
    foreninger

Det er måske muligt at påvirke processen f.eks. ved at sende ideer til "Grønt råd" eller direkte til udvalget.

Se udkastet her
 

 

Kalenderen
Det er en god ide at læse i kalenderen en gang imellem. Her er, hvad der i øjeblikket er noteret for det næste stykke tid:

 

Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet