Dette link fører frem til en side, hvorfra nyhedsbrevet også kan læses: http://www.nysted.dk/NOF.htm

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn
april - 2015
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk

NB. Nyhedsbrevet er skrevet med skrifttypen Trebuchet, og vil muligvis fremtræde forkert, hvis den skrifttype ikke findes på din computer

Nysted Skole rydder op
Hvis man i løbet af tirsdag formiddag har set store skarer af børn, der stred sig gennem regnen og samlede affald i Nysted, har man været vidne til en kampagne, der har 2 formål:
*  for det første at gøre byen til et bedre sted at færdes og være
*  og for det andet at vise børn og voksne hvad der er bedst

For den bedste måde at holde vores omgivelser i orden, er at undlade at smide noget som helst fra sig.

NOF siger tak
til de kræfter, der hjælper med at udbrede de 2 budskaber: Saml op hvad du finder - og undlad at forurene omgivelserne: Nysted Efterskole, Kettinge Bylav og Nysted Skole, der nu alle har bidraget samt Danmarks Naturfredningsforening, der samler affald på søndag.

Derudover er der sikkert mange gode kræfter, der på egen hånd og uden ståhej har bidraget på deres måde, til at Nysted og omegn bliver et bedre sted at være.
 
 

 

Gamle billeder fra Nysted og omegn
- en facebook-gruppe
For nyligt er der oprettet en facebook-gruppe, der lægger billeder frem fra "gamle dage" på egnen. Der er konfirmander, gader, skoler, tog og meget mere ...
Find gruppen her

 

.. og a propos "gamle dage":

Sæljagt ved Rødsand
Redaktionen er faldet over en notits fra Aarhuus Stiftstidende 26. juli 1887. Avisen har snuppet sin beskrivelse fra Politiken og fortæller om et sært fænomen fra Lollands bredder:

"man [kunne] iagttage pudsige Scener af Sælhundenes Liv i Frihed .... hvorledes de fore om mellem hverandre, snart over og snart under Vandet, ofte i Kamp, saa Vandet skummede til alle Sider; forskjellige Toner hørtes af og til, liig en Hunds Tuden eller Knurren. .... der var en 60-70 Stykker, hvoraf flere med diende Unger ved Brystet. De føre i det hele et temmelig roligt Liv, da Farvandet ikke er meget befaret her. Om Vinteren fanges de i stort Antal i Ruse; der gjøres ogsaa Jagt paa dem med Skydevaaben og Køller. Efter Sigende af Fiskere leve de i tusindvis her hele Aaret rundt"

Her kan man læse en lidt mere realistisk beretning.
 Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet