Dette link fører frem til en side, hvorfra nyhedsbrevet også kan læses: http://www.nysted.dk/NOF.htm

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn
februar - 2015
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk

NB. Nyhedsbrevet er skrevet med skrifttypen Trebuchet, og vil muligvis fremtræde forkert, hvis den skrifttype ikke findes på din computer

Generalforsamling
D. 25. marts kl. 19 afholdes NOFs generalforsamling 2015 i Nysted Sognehus.
Tekniske fejl
I forbindelse med udsendelsen af det forrige nyhedsbrev, er redaktionen blevet gjort opmærksom på to tekniske fejl. Én modtager kunne ikke se de vedhæftede billeder, og en anden kunne ikke benytte de indlejrede link.

Nyhedsbrevets design er blevet afprøvet i mindst 4 forskellige epost-programmer, og virker i dem alle. Men der kan være andre programmer, der ikke viser brevet korrekt, eller måske har de pågældende modtagere foretaget forkerte indstillinger af deres program.

Hvis man møder den slags problemer, kan man enten benytte sig af linket øverst over overskriften eller henvende sig til redaktionen.
 

Naturpark Maribosøerne
D. 16. januar fik Guldborgsund Kommune en naturpark. Sammen med Lolland Kommune har vi accepteret Friluftsrådets regler for naturparker. Læs reglerne her pressemeddelelsen om begivenheden - eller artiklen i Folketidende.

Naturlig begrebs-jungle?
Nationalpark, naturpark, naturfredning, beskyttet natur, naturområde, Naturplan, Ramsar-område, §3-område, Natura 2000-område ... En række begreber, der alle lover os at beskytte vore omgivelser mod utilsigtet misbrug.

Desværre kolliderer de gode hensigter ofte med økonomiske hensyn. Pengene prioriteres andre steder hen, så planernes succes kommer til at afhænge af tilfældigheder: private lodsejere, fonde og lokale politikere og ildsjæle, der brænder for netop dette område.

Kort før jul fremlagde regeringen en Naturplan Danmark, som også berører vores egn. Hvis man vil, kan man måske få indflydelse på fremtiden gennem denne plan.
 

Skanse-stranden
Der er kommet meddelelser fra kommunen om yderligere besparelser på pleje og varetagelse af det fysiske miljø omkring Nysted. Således agter kommunen at indstille rensning af stranden foran Skansepavillonen og ophøre med den årlige sandfordring fra 2016.

Det var svært for bestyrelsen at se, hvordan disse besparelser kan passe sammen med kommunens turismestrategi med vægt på kystturisme. Meddelelsen har givet anledning til protester og efterfølgende er det tilkendegivet, at der er tale om en besparelse, som er til overvejelse.
 

Operation "Ren by"
Tidspunktet forventes at være en fredag formiddag enten 20. eller 27. marts. Der udsendes forinden i god tid en pressemeddelelse med opfordring til borgerne om at melde sig til opgaven. Pressemeddelelsen omdeles også til husstande i byen.

Man forventer medvirken fra foreninger i byen: Nysted Erhvervs og Turistforening, Dansk Naturfredningsforening, Nysted afdelingen, Nysted Bevaringsforening, Nysted Facaderåd, Nysted og Omegns Fællesråd.

Deltagerne i rengøringsindsatsen inviteres til en sandwich på Rådhuset efter indsatsen.
 

Hvis er affaldet?
Hvis det er slemt med affald inde i Nysted by, er det om muligt værre langs veje og stier. Mange af vore naboer og andre beboere i Nysted og omegn samler hver dag ind, hvad de finder på deres vej eller rundt om deres bolig. Nogen er meget metodiske, andre hjælper bare lidt her og der, men de fleste er enige om, at affald i omgivelserne er et problem. Det ser grimt ud og er i nogle tilfælde skadeligt for naturen. Det er et syn, vi ikke vil byde gæster og indensogns beboere.

Søndag d. 19. april samles der igen affald i hele Danmark. Danmarks Naturfredningsforening i Nysted drager ud fra Fjernvarmeværket, men til hvor afhænger af hvor mange vi bliver. Tilmelding er ønskelig og kan foretages her.

Er der andre grupper, der deltager i forårsrengøringen, vil redaktionen@nysted.dk gerne vide det, så vi kan reklamere for indsamlingerne.
 

Lolland
Nysted og omegn ligger på Lolland, men ikke i Lolland...
Som noget nyt kan man nu i kalenderen se, hvad der gennem året tilbydes "i Lolland"

 
Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet