Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn december
- 2014
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk

NB. Nyhedsbrevet er skrevet med skrifttypen Trebuchet, og vil muligvis fremtræde forkert, hvis den skrifttype ikke findes på din computer

Glædelig jul og godt nytår
til alle medlemmer, læsere og andre godtfolk .......
og velkommen til nye medlemmer og læsere
Der kommer hele tiden nye medlemmer og abonnenter til. Derfor har vi denne gang igen lidt flere modtagere af nyhedsbrevet, som i øvrigt er nr. 11 i 2014 og nr. 22 i alt med dette udseende. Forinden udkom nogle numre med lidt forskelligt design.

Pænt velkommen til alle nye modtagere. Vi håber at I vil tage vel imod medlemskabet af NOF og/eller modtagelsen af nyhedsbrevene. Vi håber også, at alle læsere reagerer på både positive og negative oplevelser i forhold til NOF og Nyhedsbrevet. Det er det, der driver værket.

NOF skal ikke erstatte andre foreninger, men forsøger efter bedste evne at samarbejde med alle og agere som talerør for hele området og støtte for alle gode initiativer.
 

 

Borgerservice
NOF har i samarbejde med "Fællesrådet for Sakskøbing og omegn" og "Liv i Stubbekøbing" foranstaltet en undersøgelse af holdningen til begrebet "borgerservice" blandt besøgende ved de 3 byens Rådhuse samt ved borgerservice-kontoret i Nykøbing.

Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af et spørgeskema. Svarene er lagt ind i en tabel og de 3 foreninger har lavet en skriftlig sammenfatning af resultatet og på grundlag heraf d. 11. december afgivet 3 anbefalinger til kommunens politikere.

Rapporten - Spørgeskemaet - Svarene
 

 

Det er så nemt..
Nysted.dk er ikke kun for folk i byen. Den er for alle i hele den tidligere kommune. Redaktionen kan ikke selv holde rede på alle områdets begivenheder, så vær venlig at skrive redaktionen@nysted.dk på jeres post-liste, så vi kan optage alle offentlige arrangementer på kalenderen, og skrive om alle spændende initiativer.

Ligeledes ville det være dejligt, om vi fik tilbagemeldinger vedrørende listerne over foreninger og virksomheder, så disse lister hele tiden er opdaterede.

Nysted.dk åben for lokale foreninger, der arbejder for at opretholde eller skabe liv i området, og som vil oplyse om deres arbejde eller tilbud. Alle lokale virksomheder kan som minimum optages med navn og kontaktoplysninger.
 

Fokus-grupper
NOF opererer med en række fokus-grupper, der holder øje med eller styrer forskellige dele af foreningens virke, f.eks.
* Info-cafeen
* bosætning
* samarbejde med kommunen
* turisme.
 
Bestyrelsen
Hvad er det, der diskuteres og besluttes på bestyrelsesmøderne. Det kan man bl.a. se i de referater og andre dokumenter, der bliver offentliggjort på Nysted.dk - f.eks.  referatet af det seneste møde d. 15. november.

men...
* NOF har også haft et kort besøg af formanden for Kultur, turisme og
  Bosætningsudvalget Martin Lohse m.fl. i Infocafeen
* NOF deltog med åben Infocafe ved det lokale julemarked i Nysted 29/11
* Elever fra Nysted Skole har på NOFs opfordring deltaget ved et bordtennis-stævne
  på Femern
* Til foråret vil NOF aktivere en kampagne for "Ren by Nysted"
* Personale fra Info-cafeen har besøgt Aarestrups hus i samlet trop
 

Vantore Håndboldklub
I 1917 eller måske før blev der oprettet en "Ungdomsforening" i Vantore. Den udviklede sig gennem årene i forskellige retninger, og i dag er der kun håndbold tilbage i den oprindelige klub. I efteråret 2014 er der samlet en kort beretning om håndboldafdelingen i årene fra ca. 1945 til ca. 1975. Oplysningerne stammer fra  Lokalhistorisk Arkiv, som takkes for velvillig hjælp.

Desværre rækker det forhåndenværende materiale ikke til at fortælle historien fra begyndelsen til i dag, men det kan jo være, at de fremlagte fortællinger kan inspirere læserne til at finde flere ting frem fra gemmerne eller hukommelsen. Hvis man ikke selv har ting at bidrage med, kender man måske nogen, der har.

Der er vel også andre historier, der fortjener at blive fortalt?
 

Vedligeholdelse af huse!
Ren by i... hvor end det nu er, handler også om, at huse i by og på land vedligeholdes på bedste vis og helst anvendes til deres formål. Hver generation har sine problemer med den slags, men der skal hele tiden ydes en indsats.

Derfor hilser vi også med glæde, når et projekt lykkes, som det er sket med det fredede Bønnelyches Pakhus, der nu har fået renoveret de karakteristiske jernskodder, så de forhåbentligt holder i mange år igen.

Læs her på Bevaringsforeningens hjemmeside.
 

Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet

 

Dette link fører frem til en side, hvorfra nyhedsbrevet også kan læses: http://www.nysted.dk/NOF.htm