Tilbage til forsiden


 

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn
september - 2013
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk
Ny udstilling i Rådhusgalleriet
     De udstillede billeder er doneret af Leo Nielsens datter, og sælges til fordel for arbejdet ved Lions Club Nysted. I tillæg vises nogle billeder i privateje. Købet sker, ved at skrive sig med navn og adresse samt nummer på listen fremlagt på skranken til InfoCafeen. Billederne bringes til køber af et medlem af Lions i december, betaling ved modtagelse. Leo Nielsen døde i 2009, men i mange år opholdt han sig ind imellem i Nysted.

 

Lokalplaner for Nysted og Vantore Strandhuse.
     I denne sommer har 2 lokalplaner været i spil. NOF deltog ved flere bestyrelsesmedlemmer i høringen på borgermødet i Byhuset. Formanden anbefalede vedtagelse af lokalplan 132 i overensstemmelse med bestyrelsens indstilling. Lokalplanen giver værdifulde nye muligheder for byens udvikling og for brugen af byens huse til fremme af bosættelse og liv i byen. Læs NOFs høringssvar til Nystedplanen.
     Nystedplanen forventes endeligt vedtaget senest i november 2013, mens planen for Strandhusalleen  tilsyneladende er opgivet.
 

Nysteds lyksaligheder
     Rådhusgalleriet har hele sommeren vist en række fotografier at bygningsdetaljer og landskabselementer fra Nysted og omegn. Billederne kan også ses her, så hvis man ikke har set udstillingen kan man altså finde dem der. I vores foto-gallerier findes også en del andre serier, bl.a. fra sidste års Landt-udstilling.
 
Plakatvisning på www.nysted.dk
     Der er indført en ny funktion på hjemmesiden. For fremtiden vil en del af de annoncerede aktiviteter (eller alle) blive præsenteret med et plakat-agtigt billede, som man bl.a. kan se her til højre. Enten vil arrangørens egen plakat blive anvendt, eller også vises et billede med en kort tekst. Billedserien vil blive vist på forsiden og på kalenderen.
Påskeliljer
     NOF vil i fortsættelse af sidste års initiativ plante fire sække (ca. 2000 stk.) af sorten: Golden Harvest. Lørdag den 26. oktober er planlagt som plantedag, men endelig tid og sted, samt opfordring til at hjælpe, vil blive meddelt senere.
     Og husk: Det er også muligt at plante på eget initiativ. Brug eventuelle overskudsløg og sæt dem i de kommunale rabatter, der hvor ingen bor, og hvor der ikke slås græs før sent på sommeren.
Borgermødet d. 20. august om udvikling af Nysted
var særdeles velbesøgt med ca. 130 deltagere. Mødet, der var arrangeret af Kommunen i samarbejde med NOF og Styregruppen, blev ledet af formanden for Erhverv- og Turismeudvalget, Flemming Jantsen, der skitserede kommunens hovedelemener for den fremtidige udvikling, som at.:
- sikre samt fastholde det gamle bymiljøs kvaliteter
- skabe klare bestemmelser og krav vedr. anvendelse af både nye og bevaringsværdige bygninger
- muliggøre nye anvendelsesformer for tomme eller tidligere butiks- og erhvervslokaler
- muliggøre fremtidig etablering af ferieboliger og fleksboliger i alle ejendomme
.

     Hovedformålet er at Nysted videreudvikles til en turistmæssig hoved- og helårsattraktion, der indenfor natur, miljø, historie og maritime aktiviteter, kan blive et positivt og aktivt supplement til masseturismen i Marielyst området. Mogens Lundh præsenterede på vegne af Foreningslivet: Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn. Karl Krarup præsenterede på vegne af foreningslivet: Købstadsprojekt Nysted 2013+.
     Samtlige præsentationer og forslag, der blev godt modtaget, medførte efterfølgende supplerende spørgsmål og input, som kommunen ville tage til efterretning, når initiativerne i løbet at 2014 vil blive fulgt op såvel teknisk som politisk

 
Meet the Local Danes tilbyder turister og besøgende - mod en rimelig betaling - at møde en lokal værtsfamilie over en kop kaffe, en frokost eller en egentlig middag med fokus på lokale retter. Indtil videre har der været syv besøg fra henholdsvis Holland, Tyskland, Schweitz og England.
     I samarbejde med de lokale bosætningsambassadører for Nysted og Kettinge, vil projektet blive integreret i Kommunens Bosætningsprojekt, der også retter sig imod potentielle danske tilflyttere fra Hovedstadsområdet. Nysted og Kettinges bosætningsambassadører vil sammen med repræsentanter Guldborgsund Kommune og Business LF, således deltage i bosætningsinitiativer på LF-ambassaden i København den 11. oktober 2013 (Kulturnatten) og i Holland i januar 2014.
 
Nysted Festivalen 2014, som afholdes 6-8 juni 2014, vil blandt hovedtemaerne fokusere på udvikling af turisme og bosætning.

Nyhedsbrevet udkommer
efter behov 6-12 gange om året.
Spred rygtet og opfordr folk til at tilmelde sig!
Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet