Tilbage til forsiden


 

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn
juli - 2013
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk
Nystedfestival 2013, der blev afholdt 1. og 2. juni, var alt andet lige en succes. Festivalen arrangeres af LIONs Nysted, Nysted Sejlklub og NOF med støtte af Guldborgsund Kommune. Arrangementskomiteen har diskuteret forløbet og har besluttet at afholde festivalen også næste år. Her kan hentes en evaluering af dette års festival og ideer til næste år.
 

Husk årets Middelalderfestival (2.- 4. august)
og
Hajkutterregattaen (5.- 7. august)
der begg forhåbentlig bliver begunstiget af godt vejr og mange besøg.
 
Kettinge Mølle har udgivet en ny folder på dansk og tysk om møllens historie og aktiviteter. Møllen er i øvrigt åben for besøg i sommerferien på visse dage.

Hestevognskørsel Hver fradag kl. 19 køres en rundtur i Nysted med hestevogn med afgang fra Campingpladsen. Undervejs bliver der fortalt om byens seværdigheder og historie.
Nysted Vandtårn har holdt 100 års jubilæum. I den anledning holdt Foreningen Nysted Vandtaarn en jubilæumsfest med udstilling og udgav et lille skrift, der fortæller om disse 100 år. Foreningen udsprang i sin tid af en fokusgruppe under NOF
Meet the Local Danes er et aktuelt tilbud til turister, danske eller udenlandske, som kan bestille besøg hos en lokal familie online eller ved henvendelse til Info-Cafeen.

Projektet løber i 2 år fra 1. juni 2013. Det er støttet af Guldborgsund Kommune og NOF, som opfordrer modtagerne af dette nyhedsbrev til at udbrede kendskabet til tilbuddet.
 

Stubberup beboerforening indsendte tidligere i år et fornyelsesprojekt for by og havn til DRs konkurrence "Byg det op". Stubberup kom desværre ikke i betragtning som vinder, men beboerforeningen forsætter ufortrødent sit forsøg på at skabe fornyet liv i byen. Bl.a. har foreningen påbegyndt udsendelsen af et nyhedsbrev hvis første nummer kan læses her.  Det fortæller om fornyelsesprojektet og om 2 konkrete arrangementer i sensommeren. Stubberup havneløb og Markeds- og aktivitetsdag.
 
Udvikling af Nysted 20. august kl. 19 afholder kommunen  borgermøde på Skansen hvor 17 lokale foreningers forslag til købstadsprojekt præsenteres af en eller flere repræsentanter for foreningerne.
 
Tilbageblik på sæsonen.

Info-Cafeen og Rådhusgalleriets 4. sæson er i gang med hjælp af ca. 20 frivillige mv., som frem til 13. september vil servicere turister og besøgende.

Rådhusgalleriets udstilling med Henrik Olsens fotos af Nysted og Omegns Lyksaligheder, der året ud er fast udstilling sammen med Frantz Landts malerier. Henriks fotografier vil snarest blive lagt frem på hjemmesiden som en billedserie

TV-optagelser i Nysted og omegn til programmet "Bypiger møder bonderøve" Optagelserne, som begyndte på plænen ved flyvermonumentet torsdag den 6. juni, fortsatte på havnefronten, Skansen og stranden, Den gamle Gård og Gl. Torv frem til søndag den 9. juni, vil trods titlen give god reklame for Nysted og Omegn p.g.a. de mange flotte optagelser fra nogle af byens og omegnens smukkeste steder. Programmet sendes på Kanal 5

Badehusene på stranden ved Skansen er på initiativ af NOF med økonomisk tilskud fra Guldborgsund Kommune og frivilligt arbejde fra medlemmer af NOF, LION.s og Vinterbaderne, blevet renoveret med nye tag og vægbeklædning, samt ikke mindst malet røde med hvide dørkarme. Der var officiel indvielse fredag den 7. juni, hvor kommunen også opsatte et lille skilt på husene med tak til NOF.

Skt. Hans-aften på stranden ved Skansepavillionen, hvor folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen holdt båltalen, blev som sædvanlig en god oplevelse, der tiltrak over 300 gæster. NOFs og LIONs bestyrelser forestod arrangementet sammen med Nysted Strand Camping.

Døllefjelde-Musse Naturpark afholdt i samarbejde med Guldborgsund Kommune "Fortælleaften" fredag den 28. juni, hvor foreningen samtidig afholdt sit årsmøde med grillaften i selve parken, hvor visionerne for et fremtidigt museum om istiden også blev præsenteret.
Nyhedsbrevet udkommer
efter behov 6-12 gange om året.
Spred rygtet og opfordr folk til at tilmelde sig!
Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet