Tilbage til forsiden


 

Nyhedsbrevet....
 om Nysted og omegn
april - 2013
Udgivet af Nysted og omegns Fællesråd redaktionen@nysted.dk
Se oplysninger om foreningen her: www.Nysted.dk
NOFs generalforsamling
NOF holdt generalforsamling d. 3. marts, og her kan man læse referatet af denne aften. Der deltog ca. 50 af foreningens medlemmer.

Nystedfestival 2013
Afholdes på Kalkværksgrunden, lørdag den 1. juni og søndag den 2. juni, arrangeret af Nysted Sejlklub, Lion’s Nysted og NOF. Festivalen skal markere starten på turistsæsonen 2013 med temaer, der viser Nysteds og Lolland-Falsters turisme- kultur- og fritidsmæssige aktiviteter.

Det er planlagt, at der bl.a. bliver:

  • Underholdning og konkurrencer
  • gammeldags gøgl og sjov
  • Telte og pavilloner med præsentation af LFs byer og præsentation af aktiviteter, der vil finde sted i løbet af turistsæsonen 2013.
  • Boder med erhvervs- og håndværksaktiviteter (arbejdende værksteder)
  • Stande med foreningslivets aktiviteter
  • Stande med kommunens politiske partier og nøglefigurer
  • Præsentationer af LFs og lokalområdets historier og attraktioner
  • Business LF og LF-Ambassaden inviteres til markedsføring og bosætning
  • Demonstration af lokale sports- og fritidsaktiviteter (optimistjollesejlads, ridning, kajak-vendinger, gymnastik- og danseopvisninger mv.)

2 Lokalplanforslag
for Nysted (132) og Strandhusalleen (164)

I en lokalplan fastsætter byrådet bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v.

I øjeblikket er der 2 nye på vej, nemlig planerne 132 og 164, der handler om områder på Nystedegnen. De skal efter planen sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden d. 22 april 2013. til d. 26 juni 2013. Eventuelle indsigelser og bemærkninger skal være kommunen i hænde senest d. 27 juni 2013. og sendes til: kommunen@guldborgsund.dk eller Guldborgsund Kommune, Teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

NB! Der afholdes borgermøde om planerne på et endnu ikke fastsat tidspunkt.

Påskelilje-land
I skrivende stund er det stadig sparsomt hvad man kan se af resultater af efterårets plantningskampagne, men planterne er dog flere steder rapporteret set over jordoverfladen.

Husk, at alle på egen hånd kan plante i de kommunale vejsider, hvad de måtte have tilovers af tidlige blomsterløg. Brugte løg blomstrer selvfølgelig ikke i år, men måske næste år og næste år og næste år og næste år ....

Nyhedsbrevet udkommer efter behov 6-12 gange om året.
Spred rygtet og opfordr folk til at tilmelde sig!
 
Her kan man til- og framelde sig nyhedsbrevet